Bumalik at Kapalit

Sa karamihan ng mga kaso, tatanggapin ng Bom-Components ang mga ibinalik na pera sa mga tuntunin na nakabalangkas sa mga sumusunod at ibalik ang Produkto o i-refund ang iyong pera sa iyong pagpipilian.

Palawakin ang pagproseso ng ibinalik na merchandise:

Sa pamamagitan ng pagbalik ng produkto sa Bom-Components, kinakatawan mo at ginagarantiyahan na ang na-refund na produkto ay binili mula sa Bom-Components, ay hindi huwad o iba pang pagkakasunod-sunod, at hindi lumalabag sa Bom-Components Peke na Patakaran. Sumasang-ayon ka na Bom-Components ay maaaring subukan ang anumang ibinalik na produkto upang matukoy ang mga produkto ng whethersuch ay huwad, di-sumusunod, o kung hindi man ay lumalabag sa mga Kondisyon ng Order. Kung ang Bom-Components ay nagpasiya, sa solediscretion nito, na ang anumang ibinalik na produkto ay pekeng, di-sumusunod, o lumabag sa mga Kondisyong ito ng Order, Bom-Components ay maaaring (i) mag-ulat ng naturang problema sa anumang nalalapat na ahensya ng gobyerno o regulasyon o anumang iba pang nakakaapekto sa ikatlong partido; (ii) kuwarentenas ang naturang produkto para sa karagdagang pagsusuri ng pagsusuri sa iba; at / o (iii) kumuha ng iba pang mga pagkilos na maaaring kailanganin sa ilalim ng naaangkop na batas.