Zwrot i wymiana

W większości przypadków Bom-Components akceptuje zwroty produktów zgodnie z warunkami określonymi poniżej i lokuje produkt lub zwraca pieniądze według własnego uznania.

Tofacilitate przetwarzanie zwróconych towarów:

Zwracając produkt do Bom-Components, oświadczasz i gwarantujesz, że zwracany produkt został zakupiony od Bom-Components, nie jest sfałszowany lub niezgodny z prawem i nie narusza zasad Bom-Components dotyczących podrabiania. Użytkownik zgadza się również, że Bom-Components może przetestować każdy zwrócony produkt w celu ustalenia, czy dany produkt jest podrobiony, niezgodny z przepisami, czy w inny sposób narusza Warunki zamówienia. W przypadku, gdy Bom-Components ustali, w ramach swojej wyłączności, że każdy zwrócony produkt jest sfałszowany, niezgodny lub narusza w inny sposób niniejsze Warunki Zamówienia, Bom-Components może (i) zgłosić taki problem dowolnemu stosownemu organowi rządowemu lub prawnemu lub dowolnemu innemu potencjalnemu podmiotowi trzeciemu; (ii) poddania kwarantannie takiego produktu do dalszych badań lub innych analiz; i / lub (iii) podejmować wszelkie inne działania, które mogą być wymagane lub dozwolone na mocy obowiązującego prawa.