Warunki usługi

Bom-Components prowadzi witrynę internetową pod adresem www. Bom-Components .com. Zapewnienie internetowego dostępu do informacji o produktach dostępnych w Bom-Components ("produkt") i ułatwienie zakupu Produktów ("Usługa"). Niniejsze Warunki użytkowania wraz z warunkami zamówienia określane są jako "Umowa" za pomocą Bom-Components, użytkownik wyraża zgodę na każdy z poniższych warunków opisanych w niniejszym dokumencie ("Warunki użytkowania"). Zamawiając Produkty, akceptujesz Warunki korzystania z usługi, a także Warunki Zamówienia, określone poniżej. Bom-Components zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Korzystanie przez Użytkownika z Witryny po dokonaniu takich modyfikacji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przestrzeganie niniejszej Umowy i związanie nią z modyfikacją. Ostatnia data niniejszej Umowy została zmieniona jest przedstawiona poniżej.

1. Własność intelektualna.

Usługa i wszystkie informacje z witryny, które widzisz, słyszysz lub mają inne doświadczenia, są chronione przez Chiny i międzynarodowe prawa autorskie, znaki towarowe i inne. Należą do Bom-Components lub jej spółki macierzystej, partnerów, podmiotów powiązanych, podmiotów przekazujących dane lub stron trzecich. Bom-Components udziela użytkownikowi osobistej, nieprzenoszalnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z Witryny, Usługi i Treści do drukowania, pobierania i przechowywania wybranych fragmentów. Założeniem jest: (1) używanie tych kopii Treści wyłącznie do własnych wewnętrznych celów biznesowych lub osobistego, niekomercyjnego użytku; (2) nie kopiować ani nie publikować Treści na jakimkolwiek komputerze sieciowym ani nie transmitować, nie rozpowszechniać ani nie transmitować Treści w jakichkolwiek mediach; (3) nie modyfikuj ani nie zmieniaj Treści w jakikolwiek sposób, ani nie usuwaj ani nie zmieniaj żadnych informacji o prawach autorskich lub znakach towarowych. W związku z niniejszą licencją nie są przenoszone żadne prawa, tytuły ani udziały w pobranej Treści lub materiałach. Bom-Components zastrzega pełne tytuły i pełne prawa własności intelektualnej do wszelkich Treści pobranych z Witryny, z zastrzeżeniem tej ograniczonej licencji do osobistego korzystania z Treści, jak określono w niniejszym dokumencie. Użytkownik nie może używać żadnych znaków lub logo pojawiających się na Stronie bez wyrażenia pisemnej zgody właściciela znaku towarowego, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo. Użytkownik nie może kopiować, ocierać ani oprawiać strony głównej ani żadnych innych stron tej Witryny na żadnej innej stronie internetowej lub stronie internetowej. Użytkownik nie może łączyć "głębokich linków" z Witryną, tj. Tworzyć linków do tej strony, które omijają stronę główną lub inne części Witryny bez pisemnej zgody.
2. Zrzeczenie się gwarancji.
Bom-Components nie udziela żadnych wyraźnych, domniemanych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do jakiegokolwiek produktu ani w odniesieniu do strony, usługi lub treści. Bom-Components wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji wszelkiego rodzaju, wyraźnych, domniemanych, ustawowych lub innych, w tym, ale nie wyłącznie, dorozumianych gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu i braku naruszenia w odniesieniu do produktów, witryny, usługi i treść. Bom-Components nie gwarantuje, że funkcje wykonywane przez witrynę lub usługę będą nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów, lub że wady w witrynie lub usługa zostaną poprawione. Bom-Components nie gwarantuje dokładności ani kompletności treści ani że wszelkie błędy w treści zostaną poprawione. Witryna, usługa i treść są dostarczane na zasadzie "jak jest" i "jak jest dostępne".
W Bom-Components adresy IP odwiedzających są okresowo przeglądane i analizowane w celu monitorowania i skutecznej poprawy tylko naszej strony internetowej i nie będą udostępniane poza Bom-Components.
Podczas wizyty na stronie internetowej możemy poprosić Cię o podanie danych kontaktowych (adresu e-mail, numeru telefonu, numeru faksu i adresów do wysyłki / fakturowania). Informacje te są zbierane na zasadzie dobrowolności & mdash i tylko za Twoją zgodą.
3. Ograniczenie odpowiedzialności.
W żadnym wypadku Bom-Components nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec kupującego lub strony trzeciej za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe, szczególne, wtórne, karne lub przykładne szkody (w tym, bez ograniczeń, utracone zyski, utracone oszczędności lub utratę możliwości biznesowych) wynikające z (I) Jakikolwiek produkt lub usługa dostarcza lub ma być dostarczona przez Bom-Components, lub korzystanie z niemożności korzystania z nich; (II) Wykorzystanie lub niemożność korzystania ze strony, usługi lub treści, (III) Wszelkie transakcje przeprowadzane lub udostępniane przez witrynę; (IV) Wszelkie roszczenia związane z błędami, zaniedbaniami lub innymi nieścisłościami w witrynie, usłudze i / lub treścią; (V) nieautoryzowany dostęp lub aliteracja przekazów lub danych, (VI) oświadczeń lub zachowanie osób trzecich na stronie lub w serwisie; (VII) Wszelkie inne kwestie dotyczące produktów, strony, usługi lub treści, nawet jeśli Bom-Components został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.
Jedynym obowiązkiem Bom-Components w zakresie wad produktu jest, według uznania Bom-Components, zastąpienie takiego wadliwego produktu lub zwrotem kwoty zapłaconej przez klienta, w związku z tym odpowiedzialność Bom-Components w żadnym wypadku nie przekracza ceny zakupu kupującego. Powyższe środki zaradcze będą podlegać pisemnemu powiadomieniu nabywcy o wadzie i zwrocie wadliwego produktu w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od zakupu. Powyższe środki zaradcze nie mają zastosowania do produktów, które zostały poddane niewłaściwemu użyciu (w tym bez ograniczeń wyładowania elektrostatycznego), zaniedbania, wypadku lub modyfikacji lub do produktów, które zostały przylutowane lub zmienione podczas montażu, lub w inny sposób nie można ich testować. Jeśli jesteś niezadowolony ze strony, usługi, treści lub warunków użytkowania, jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym jest zaprzestanie korzystania z witryny. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, korzystając z witryny, że korzystanie z witryny odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika.

Warunki zamówienia
Wszystkie zamówienia składane za pośrednictwem Witryny lub katalogu drukowania podlegają warunkom niniejszej Umowy, w tym poniższym Warunkom zamówienia. Żadna zmiana, modyfikacja, usunięcie lub modyfikacja którejkolwiek z postanowień niniejszej Umowy jest dozwolona bez pisemnej zgody upoważnionego przedstawiciela Bom-Components. Wszelkie rzekome zmiany złożone przez nabywcę w jakiejkolwiek dodatkowej dokumentacji są niniejszym wyraźnie odrzucone. Zamówienia złożone na formularzach odbiegających od niniejszych warunków mogą być akceptowane, ale wyłącznie na podstawie pierwszeństwa warunków niniejszej Umowy.
1. Zamów walidację i akceptację.
Po złożeniu zamówienia możemy zweryfikować Twoją metodę płatności, adres wysyłki i / lub numer identyfikacyjny zwolniony z podatku, jeśli taki istnieje, przed przetworzeniem zamówienia. Twoje złożenie zamówienia za pośrednictwem Strony jest ofertą zakupu naszych Produktów. Bom-Components może przyjąć zamówienie, przetwarzając płatność i wysyłając Produkt, lub może, z jakiegokolwiek powodu, odmówić przyjęcia zamówienia lub jakiejkolwiek części zamówienia. Żadne zamówienie nie będzie uważane za zaakceptowane przez Bom-Components do czasu wysyłki Produktu. Jeśli odmówimy przyjęcia zamówienia, spróbujemy powiadomić Cię o tym przy użyciu adresu e-mail lub innych informacji kontaktowych podanych w zamówieniu.
2. Komunikacja elektroniczna.
Kiedy składasz zamówienie za pośrednictwem Witryny, musisz podać poprawny adres e-mail, który możemy wykorzystać do komunikacji z Tobą w sprawie statusu Twojego zamówienia, doradzimy Ci w sprawie wysyłki produktów z zamówieniem oraz do dostarczenia wszelkich innych informacji , ujawnienia lub inne informacje dotyczące Twojego zamówienia. Zgadzasz się, że Bom-Components nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez ciebie lub informacje, których nie otrzymasz, ponieważ nie podałeś prawidłowego adresu e-mail.
3. Ceny.
Bom-Components Wycena strony internetowej i związane z nią usługi są obliczane wyłącznie w dolarach amerykańskich i rozliczenie waluty, jeżeli waluta amerykańska nie jest objęta zasięgiem klientów krajowych lub regionalnych, należy wymienić kurs wymiany dla odpowiedniego przeliczenia według ich własnych krajów lub regiony. Wszystkie ceny podane są w dolarach amerykańskich.
4. Informacje o produkcie.
Strona internetowa typu Bom-Components, opis produktu i parametry, odpowiednie zdjęcia, wideo i inne informacje są dostarczane przez Internet i odpowiednich dostawców, strona Bom-Components nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, integralność, legalność lub autentyczność informacji. Ponadto strona Bom-Components lub jakiekolwiek wykorzystywanie firm informacyjnych i związanych z nimi zagrożeń na tej stronie nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
5. Płatność.
Bom-Components oferuje kilka wygodnych metod płatności za dolary amerykańskie, w tym PAYPAL, kartę kredytową, Master Card, VISA, American Express, Western Union, przelew bankowy. Płatność musi być dokonana w walucie, w której zostało złożone zamówienie. Jeśli masz inne warunki płatności, skontaktuj się z obsługą klienta Bom-Components: RFQ@Bom-Components.com.
6. Opłaty za wysyłkę.
Opłaty za transport lub fracht, ubezpieczenie i opłaty celne zostaną opłacone przez klientów.
7. Opłata bankowa.
W przypadku przelewu bankowego pobieramy opłatę bankową w wysokości 30,00 USD, w przypadku PAYPAL i karty kredytowej pobieramy 4,5% opłaty za usługę w łącznej wysokości, bez opłaty za związek zachodni.
8. Obsługa opłat.
Brak minimalnego zamówienia lub opłaty manipulacyjnej.
9. Ubezpieczenie od szkód transportowych i zwrotów.
Jeśli otrzymasz towar, który został uszkodzony podczas transportu, ważne jest, aby zachować karton, opakowanie i części w nienaruszonym stanie. Skontaktuj się z działem obsługi klienta Bom-Components natychmiast, aby wszcząć roszczenie. Wszystkie zwroty należy dokonać w ciągu 60 dni od daty wystawienia faktury i dołączyć do nich oryginalny numer faktury, kartę gwarancyjną, zdjęcie części i krótkie wyjaśnienie lub raport z testu przyczyny zwrotu. Zwroty nie będą przyjmowane po upływie 60 dni. Zwracany towar musi być w oryginalnym opakowaniu iw stanie nadającym się do ponownego użytku. Części zwrócone z powodu błędu klienta w momencie wyceny lub sprzedaży nie będą akceptowane.
10. Problem celny.
Oferty Bom-Components są cenami FOB, nie ponosimy odpowiedzialności za odprawy celne krajów docelowych.
Jeśli części klienta zostały zatrzymane lub zajęte przez lokalne zwyczaje klienta, Bom-Components może dostarczyć dokumenty dla klientów, ale Bom-Components nie jest odpowiedzialny za odprawę celną, Bom-Components nie uiszczają opłaty celnej, obowiązkiem klienta jest oczyszczenie części z miejscowych zwyczajów klienta.
Bom-Components nie zostanie wysłany ponownie, jeśli części zostały zatrzymane lub zajęte w lokalnych obyczajach klienta, nie ma zwrotu płatności.
11. Obowiązki i obowiązki.
Bom-Components to profesjonalna platforma handlowa typu B2B i B2C. Możemy sprawdzać tylko stan zewnętrzny towarów, ale nie wewnętrzną funkcję. Zwroty w ciągu 60 dni zostaną zaakceptowane, jednak klienci nie mają prawa do ścigania Bom-Components za towary niefunkcjonalne, nie mają również uprawnień do żądania dodatkowej rekompensaty. Bom-Components to platforma usługowa, nie jesteśmy producentami, tylko dostarczamy usługę i pomagamy klientom w zakupie produktów, których potrzebują. Bom-Components zastrzega sobie prawo do ostatecznych wyjaśnień.

© 2008-2016 Bom-Components HongKong Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.
PYTANIA LUB DODATKOWE INFORMACJE. Jeśli masz pytania dotyczące niniejszej Umowy lub chcesz uzyskać dodatkowe informacje, wyślij e-mail do RFQ@Bom-Components.com