ประกอบสายสัญญาณสี่เหลี่ยมผืนผ้า

บ้านก่อน123456789101112131415ต่อไปปลาย