ท่อป้องกัน, ท่อทึบ, แขนเสื้อ

บ้านก่อน12345678ต่อไปปลาย