เครือข่าย Capacitor, อาร์เรย์

บ้านก่อน12ต่อไปปลาย