ฟิวส์ PTC ที่สามารถตั้งค่าใหม่ได้

บ้านก่อน1234567ต่อไปปลาย