แถบแม่เหล็ก, เครื่องอ่านการ์ดสมาร์ท

บ้านก่อน1ต่อไปปลาย