ช่องเสียบแบคเพลน - เมตริกแข็งมาตรฐาน

บ้านก่อน12345ต่อไปปลาย