ขั้วต่อเพาเวอร์ชนิดใบมีด - ที่อยู่ติดต่อ

บ้านก่อน1ต่อไปปลาย