ตัวเชื่อมต่อแบบวง - ที่อยู่ติดต่อ

บ้านก่อน12345ต่อไปปลาย