ตัวเชื่อมต่อแบบโมดูล - ตัวเชื่อมต่อปลั๊ก

บ้านก่อน1ต่อไปปลาย