ช่องเสียบสี่เหลี่ยมผืนผ้า - บอร์ดอิน, สายตรงเข้ากั

บ้านก่อน1234ต่อไปปลาย