ช่องเสียบสี่เหลี่ยมผืนผ้า - ตัวยึดบอร์ด, ตัวคั่นเอ

บ้านก่อน1ต่อไปปลาย