ช่องเสียบสี่เหลี่ยมผืนผ้า - ที่อยู่ติดต่อ

บ้านก่อน1234ต่อไปปลาย