ตัวเชื่อมต่อสี่เหลี่ยมผืนผ้า - ส่วนหัว, ขาพินแบบพิ

บ้านก่อน123ต่อไปปลาย