เทอร์มินัล - ขั้วต่อสายแม่เหล็ก

บ้านก่อน1ต่อไปปลาย