เทอร์มินัล - การเชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว, ช่องต่อการเ

บ้านก่อน123456ต่อไปปลาย