เทอร์มินัล - ขั้วต่อ Spade

บ้านก่อน123456ต่อไปปลาย