อะแดปเตอร์โปรแกรม, ซ็อกเก็ต

บ้านก่อน12345678ต่อไปปลาย