โครงสร้าง, ฮาร์ดแวร์การเคลื่อนไหว

บ้านก่อน1234ต่อไปปลาย