อินเทอร์เฟซ - ตัวเข้ารหัส, ตัวถอดรหัส, ตัวแปลงสัญญ

บ้านก่อน12ต่อไปปลาย