ลอจิก - เกทส์และอินเวอร์เตอร์ - มัลติฟังก์ชั่น, สา

บ้านก่อน12ต่อไปปลาย