การกระจายกระแสไฟ, ตัวป้องกันไฟกระชาก

บ้านก่อน12345678910ต่อไปปลาย