อะแดปเตอร์, บอร์ดฝ่าวงล้อม

บ้านก่อน123456789ต่อไปปลาย