เครือข่ายตัวต้านทาน, อาร์เรย์

บ้านก่อน1234567891011121314ต่อไปปลาย