เซนเซอร์แม่เหล็ก - เข็มทิศ, สนามแม่เหล็ก (โมดูล)

บ้านก่อน1ต่อไปปลาย