เซ็นเซอร์ตำแหน่ง - มุม, การวัดตำแหน่งเชิงเส้น

บ้านก่อน12345678ต่อไปปลาย