เซ็นเซอร์ตรวจจับความใกล้เคียง / การครอบครอง - หน่ว

บ้านก่อน1ต่อไปปลาย