การบัดกรี, การแยก, เคล็ดลับการทำ Rework, หัวฉีด

บ้านก่อน123456789ต่อไปปลาย