การแทรก, การสกัด

บ้านก่อน123456789101112ต่อไปปลาย