Động cơ, Solenoids, Bộ điều khiển / Môđun điều khi