Quá trình đặt hàng

1.Tạo tài khoản.2.Tìm kiếm những gì bạn cần.3.Thêm vào giỏ mua hàng và đặt hàng.
4. hoàn thành với các thông tin giao hàng.
5. chọn phương thức vận chuyển
6. thanh toán cho đơn đặt hàng bằng paypal, công đoàn phương Tây hoặc chuyển khoản ngân hàng.
7.Kiểm tra trạng thái đơn đặt hàng trong tài khoản của bạn.