Điều khoản thanh toán

ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN (Thanh toán phải được thực hiện bằng đơn vị tiền tệ đã được đặt.)

  • PayPal
  • Chuyển khoản ngân hàng (T / T)
  • Western Union